Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

nenyim
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
nenyim
nenyim
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viadoubleespresso doubleespresso

January 20 2020

nenyim
3582 1171

January 19 2020

nenyim
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
nenyim

January 07 2020

nenyim
0353 2121
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
nenyim
3261 d182 500
the power of books
Reposted fromkakunia kakunia
nenyim
7995 04b4
miejsce na relaks
Reposted fromkakunia kakunia

December 15 2019

nenyim
nenyim
Reposted frombluuu bluuu
nenyim
4766 de23
Reposted fromalotlikevegas alotlikevegas viaribka ribka
nenyim
- Trzy dni - rzekła - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni.
Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Marek Hłasko "Ósmy Dzień Tygodnia"
Reposted fromptak ptak viaribka ribka
nenyim
5446 8863
Reposted frommorela morela viaribka ribka
nenyim
2382 b133
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaribka ribka
nenyim
8611 7c2b 500
nenyim
Montreal, Kanada
Reposted fromkakunia kakunia viaribka ribka
nenyim
where to next?
Reposted fromcube cube viaribka ribka

December 14 2019

nenyim
0963 34e6
Reposted fromdziewcze dziewcze viaribka ribka
nenyim
1658 6ab1 500
Jan Twardowski
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaribka ribka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl