Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

nenyim
6062 6bdd
nenyim
3376 d931
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaAgnya Agnya
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

nenyim
4943 b60c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya
nenyim
0117 bdf9
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAgnya Agnya
nenyim
2710 24fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya
nenyim
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaAgnya Agnya
nenyim
2474 09f9
Reposted fromoutoflove outoflove viaAgnya Agnya
nenyim
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya
nenyim
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaAgnya Agnya
nenyim
7859 cc81
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya
nenyim
0279 9039
Reposted fromoutoflove outoflove viaAgnya Agnya
nenyim
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya
nenyim
8871 a9c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAgnya Agnya

February 17 2017

nenyim
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viapierdolony pierdolony
nenyim

July 03 2015

nenyim
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl